Skład Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Edukacja - od 2016r.:

Beata Jaskulska - prezes

Małgorzata Socha - skarbnik

Renata Moczulska - sekretarz

Iwona Lewandowska - członek

Marek Ziarko - członek